Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 707-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кочериново, област Кюстендил, назначена с Решение № 201-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-534/03.09.2011 г. от Костадин Петров Катин - участвал в консултациите като упълномощен представител на „Синята коалиция", за промени в ОИК - Кочериново, община Кюстендил. Предлага се на мястото на члена на комисията Ива Стоименова Черногорска да бъде назначен Александър Вангелов Тасев. Към предложението са приложени: заявление от Ива Стоименова Черногорска за освобождаване, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Александър Вангелов Тасев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Кочериново, област Кюстендил, Ива Стоименова Черногорска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кочериново, област Кюстендил, Александър Вангелов Тасев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения