Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 706-НС
София, 14 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Благоевград изх. № 06-11-58(7)/08.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-17/08.08.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 08.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Първи изборен район - Благоевградски, поради което съставът на РИК в Първи изборен район - Благоевградски се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на Областния управител на област Благоевград предложения от политическите партии и коалициите участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Първи изборен район - Благоевградски, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Христов Бусаров 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Стефанов Симонски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Кирилов Иванов
СЕКРЕТАР: Исмет Салих Узунов
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Йорданов Лалев
Елена Иванова Панчева
Биляна Георгиева Петачка
Димитър Станкев Колев
Маргарита Кръстева Тодорова
Васил Михайлов Стоянов
Бойка Николова Юсева
Илия Олегов Милев
Мария Николова Стойнева
Любен Илиев Милев
Стоян Христов Христов
Хавва Алишова Весалова
Искрен Албенов Шишков
Вилислав Кирилов Балев
Георги Викторов Мавродиев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения