Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 703-ПВР
София, 11 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 192 и сл. от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР:

1. Формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са:

1.1. обръщения на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката;

1.2. клипове и други форми на предизборна кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент на републиката;

1.3. диспути на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент на републиката;

2. Жребият е общ за всички форми на предизборна кампания между всички регистрирани в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети.

3. Жребият се води от председателя на ЦИК.

4. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК“.

5. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа имената на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката и пълното или съкратено наименование на партията и коалицията съгласно решението на ЦИК за регистрация в частта относно наименованието в бюлетината и наименованието на инициативен комитет. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатски листи.

Кутията се обозначава с надпис: „Кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети“.

6. Председателят на ЦИК изтегля плик от първата кутия  и обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия.

7. Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората кутия последователно по един плик и оповестява неговото съдържание до изчерпване на пликовете.

8. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията или инициативния комитет във всички форми на предизборна кампания по т. 1.2. – 1.3. и на последователността на обръщенията по т. 1.1. на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката.

9. Поредността на участие в предизборните предавания на регионалните центрове на БНТ и БНР се определят съгласно този жребий.

10. Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 ИК резултата от проведения жребий.

11. Тегленето на жребиите се извършва публично и се излъчва по БНТ и онлайн чрез фейсбук страницата на ЦИК, като на него могат да присъстват по един представител на партия, двама представители на коалиция и по един представител на инициативен комитет, както и кандидатите за президент и вицепрезидент, при спазване на всички противоепидемични мерки.

12. Тегленето на жребиите ще се проведе на 13 октомври 2021 г., след жребия по Решение № 702-ПВР/НС от 11 октомври 2021 г. на ЦИК, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения