Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 702-НС
София, 14 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на Пловдив, изх. № ОИ-10-59 от 09.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-23 от 11.08.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на областния управител за състав на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район - Пловдив, заедно с всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3, 4 и 7 от ИК и протокол от 09.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район - Пловдив.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район - Пловдив, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деница Николова Чингарова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Наум Китанов Китанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Петков Керин
СЕКРЕТАР: Радина Бойчева Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Николай Тодоров Михалков
  Милка Росенова Тодорова-Добрикова
  Гергана Лъвова Костадинова
  Евгени Атанасов Атанасов
  Рангел Тодоров Христов
  Спас Атанасов Шуманов
  Петя Георгиева Манева
  Владимир Петров Докторов
  Владимир Петров Петров
  Вера Антонова Аврионова
  Цеца Пенчева Бресковска
Анани Василев Ангелов
Сюрия Юсуф Дене
Константин Атанасов Костадинов
Николай Вивианов Василев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения