Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 70-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми район – Старозагорски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Стара Загора с вх. № ЕП-05-19 от 29.03.20014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесет седми район - Старозагорски, поради което съставът на РИК в Двадесет и седми район - Старозагорски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Стара Загора предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и седми район - Старозагорски, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Славова Станкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таньо Брайков Танев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Атанасова Кънева
СЕКРЕТАР: Междну Бехчет Халид
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Иванова Крумова
Нина Цветкова Савова-Каршакова
Зорница Светославова Петрова
Енчо Желев Иванов
Тонка Иванова Тачева
Радостин Радославов Танев
Ива Георгиева Димитрова
Катя Димитрова Киликчиева
Недка Пенева Трифонова
Николай Стефанов Атанасов
Светла Захариева Боянчева
Тоньо Георгиев Ангелов
Диана Ценкова Иванова
Красимира Божанова Бобева
Цветка Лазарова Лазарова

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения