Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 7
София, 12 май 2021 г.

ОТНОСНО: организация на работа по дейности (работни групи) в Централната избирателна комисия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя организацията на работа по дейности (работни групи) в Централната избирателна комисия, както следва:

І. Организационно-технически дейности, изготвяне, проверка или съгласуване на технически (графични) образци на изборни книжа и на бюлетини и финансови въпроси.

Ръководител: Севинч Солакова

ІІ. Предизборна кампания и медийни пакети.

Международна дейност и връзка с международни организации.

Електронно гласуване.

Ръководител: Димитър Димитров

ІІІ. Изготвяне на изборни книжа и методически указания;

Машинно гласуване.

Ръководител: Емил Войнов

ІV. Дейности по регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати, наблюдатели, застъпници и анкетьори за участие в избори.

Жалби, сигнали и взаимодействие с неправителствени организации и Обществен съвет.

Ръководител: Росица Матева

V. Разяснителна кампания и присъствие на ЦИК в интернет пространството и социалните мрежи.

Организация и провеждане на гласуването в страната и извън страната.

Ръководител: Цветозар Томов

Всички членове на Централната избирателна комисия участват в определените дейности (работни групи).

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения