Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 699-НС
София, 14 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Варна с изх. № РД-14-3700-57/09.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-6 от 09.08.2014 г., писма от Коалиция за България - гр. Варна, с вх. № НС-10-11/14.08.2014 г. и № НС-05-6/09.08.2014 г. Към писмото на областния управител са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 08.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Трети изборен район - Варненски, поради което съставът на РИК в Трети изборен район - Варненски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Варна предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Трети изборен район - Варненски, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велин Марков Жеков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Пекин Адил
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиян Иванов Карагьозов
СЕКРЕТАР Мария Тодорова Тодорова
ЧЛЕНОВЕ: Станислав Божидаров Сотиров
Румяна Денчева Цветкова
Лора Иванова Гоцева
Десислава Марчева Бонева
Красимир Нанев Коев
Калин Светославов Калевски
Емил Киров Пенков
Калин Илиев Горанов
Костадин Борисов Бандутов
Иван Любчев Иванов
Петър Георгиев Чорбаджийски
Орхан Мехмед Мехмед
Марияна Георгиева Пантелеева
Петя Куртева Прокопиева
Галя Петрова Димитрова

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения