Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 696-НС
София, 14 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пазарджик изх. № 40-00-50 от 08.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-25 от 11.08.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на областния управител за състав на Районната избирателна комисия в Тринадесети изборен район - Пазарджишки, заедно с всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3, 4 и 7 от ИК и протокол от 10.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район - Пазарджишки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район - Пазарджшки, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Димитрова Герова-Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Василев Чалъков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цанко Кирилов Бангьозов
СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Кирилов Кожухаров
  Георги Лазаров Добрев
  Лъчезар Николаев Минев
  Сашо Асенов Гешев
  Цветанка Иванова Христоскова
  Атанаска Стоичкова Гочева
Биляна Лукова Воденичарова
  Виолета Стефанова Ценова
  Али Ахмедов Чешмеджиев
  Васил Илиев Недков
  Стойко Николов Власев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения