Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 695-НС
София, 14 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич с изх. № ОИ-01-3 от 09.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-32 от 12.08.2014 г. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 09.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Осми изборен район - Добрички, поради което съставът на РИК в Осми изборен район - Добрички, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Добрич предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Осми изборен район - Добрички, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Илиева Далакманска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Георгиев Маринов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Ганчева Илиева
СЕКРЕТАР Мелекбер Мустафа Абил
ЧЛЕНОВЕ: Росица Светлозарова Димова
Димчо Илиев Илиев
Живко Георгиев Желязков
Антония Кръстева Панайотова
Горан Панов Панов
Нели Господинова Димова
Валя Кондова Пейчева
Ненка Русева Александрова
Севда Февзи Неджибова
Милена Вълчева Желева-Керанова
Божидар Тодоров Радев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения