Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 693-НС
София, 14 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Русе с изх. № 03-00-49/08.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-16/11.08.2014 г. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 07.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Деветнадесети изборен район - Русенски, поради което съставът на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Русе предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район - Русенски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Петрова Дивчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Иеремиева Маркова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Роберт Ованес Калустян
СЕКРЕТАР Емел Тефикова Видинлиева
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Иванова Енчева
Тодорина Рачева Михайлова
Людмил Владимиров Бъчваров
Юлий Веселинов Петров
Боряна Милкова Рускова-Салимова
Яна Данаилова Бозушка
Орлин Георгиев Симеонов
Петър Стефков Карасимеонов
Севил Веждетова Караманова
Светломир Коцев Стоянов
Стефан Димов Бонев

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения