Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 691-ПВР/НС
София, 7 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Първи изборен район – Благоевградски

Постъпило е предложение с вх. № ПВР/НС-15-2 от 06.10.2021 г. и вх. № ПВР/НС-11-1 от 07.10.2021 г. от Богдан Боцев – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промени в състава на РИК в Първи изборен район – Благоевградски. Предлага се на мястото на Мария Николова Захова – зам.-председател на РИК, да бъде назначен Йордан Стефанов Симонски.

Към предложението са приложени: заявление от Мария Николова Захова за освобождаването й като зам.-председател на РИК в Първи изборен район – Благоевградски; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Йордан Стефанов Симонски. Пълномощното на Богдан Боцев е налично в преписката по назначаване на РИК в Първи изборен район – Благоевградски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на РИК в Първи изборен район – Благоевградски, Мария Николова Захова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на РИК в Първи изборен район – Благоевградски, Йордан Стефанов Симонски, ЕГН ...

На назначения заместник-председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1818-НС / 24.03.2023

    относно: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 1817-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Десислава Илиева Георгиева – упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 100-НС от 19.03.2023 г. на РИК – Пазарджик, с което е образувана и назначена секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия на територията на община Пазарджик за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1816-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения