Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 690-НС
София, 14.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район – София, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София-град с изх. № 03/117 от 08.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-5 от 09.08.2014 г. Към писмото на областния управител са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 08.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район - София, поради което съставът на РИК в Двадесет и трети изборен район - София, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област София-град предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и трети изборен район - София, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Полина Василева Витанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Емилова Найденова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Железчова Василева
СЕКРЕТАР Живка Василева Котева
ЧЛЕНОВЕ: Анжела Младенова Сотирова
Антоанета Захариева Крумова
Йорданка Пенева Петкова
Мария Петрова Праматарова-Щуркова
Славян Радославов Митов
Стоян Красимиров Кожухаров
Таня Андонова Дишлиева
Емил Григоров Николов
Стефан Петров Фиков
Даниел Сергеев Тунчев
Стоян Димитров Неделков
Наталия Милчева Георгиева
Семра Юмер Сюлейманова
Мария Димитрова Вълканова
Иван Костадинов Гебрелиев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1764-МИ / 20.02.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

  • № 1763-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас

  • № 1762-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград

  • всички решения