Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 687-НС
София, 14 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Силистра с изх. № 1-955-5/08.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-34/12.08.2014 г. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 08.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесети изборен район - Силистренски, поради което съставът на РИК в Двадесети изборен район - Силистренски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Силистра предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район - Силистренски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Павлова Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалина Маринова Маринова-Скорчелиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванушка Василева Георгиева
СЕКРЕТАР Вилдан Неждет Мемиш
ЧЛЕНОВЕ: Васил Стоянов Узунов
  Петя Георгиева Куртева
  Гинка Стоянова Катева
  Велико Тодоров Димитров
  Галина Русева Павлова
  Ивелина Михайлова Николова
  Илиана Денева Стефанова
  Петя Маринова Янакиева
  Севда Мюмюн Хюсеин
  Димо Михалев Димов
  Теодора Йорданова Сурова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения