Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 687-МИ
София, 5 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу Решение № 72/01.09.2011 г., Протокол № 9/01.09.2011 г. на ОИК в община Родопи, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № 639 от 03.09.2011 г. от Величка Петрова Георгиева, представител на партия БСП в община Родопи, област Пловдив, срещу Решение № 72/01.09.2011 г., Протокол № 9/01.09.2011 г. на ОИК, с което е регистрирана местна коалиция „ФОРОР - ФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА „РОДОПИ".
В жалбата се твърди, че атакуваното решение е незаконосъобразно на следните основания:
- взето е след законоустановения срок по чл. 94, ал. 1 от ИК;
- пълномощното на лицето представляващо участващата в местната коалиция ПП "ДСБ" Димитрина Заякова е подписано на 25.07.2011 г. преди регистрацията на партията в ЦИК - 04.08.2011 г. (Удостоверение № 13 от 04.08.2011 г.);
- от представеното Удостоверение № 01169 от 01.09.2011 г. от Банка ДСК се установява, че на 26.08.2011 г. представляващия ПП „СДС" Светослав Шуманов, бил открил сметка на името на партията в Банка ДСК, но неговото пълномощно му давало права да открива сметки само по чл. 82, ал. 3, т. 11 от ИК, но не и по чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК;
- банковата сметка е подадена само с едно заявление, а не били подадени отделни заявления за отделните видове избори.
Жалбата е допустима, като подадена в срок от участваща в изборите за общински съветници и кметове партия. Налице е правен интерес.
Разгледана по същото жалбата е неоснователна. Централната избирателна комисия и общинските избирателни комисии не разполагат с правомощия да контролира дейността на банките по откриване на сметки на политическите субекти участващи в изборите за обслужване на предизборната кампания. Техните правомощия се изчерпват с възможността за преценка дали е налице новооткрита банкова сметка за обслужване на предизборната кампания. Неоснователно е оплакването, че местната коалиция „ФОРОР - ФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА „РОДОПИ" е следвало да подаде две отделни заявления. С факта на подаденото заявление с вх. № 85/01.09.2011 г. местната коалиция е изпълнила дадените й указания. Неоснователно е и оплакването за нищожност на пълномощното на представителя на участваща в местната коалиция ПП „ДСБ", тъй като било с дата предшестваща регистрацията на партията в ЦИК. Изискване пълномощното да бъде дадено след регистрацията на политическата партия в ЦИК няма в цитирания от жалбоподателката чл. 95, ал. 4, т. 5 от ИК.
С оглед на изложеното жалбата следва да се остави без уважение.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 95, ал. 1, т. 2, ал. 3, т. 2, ал. 4, т. 3 и ал. 5, т. 6 от ИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Величка Петрова Георгиева, представляваща партия БСП в община Родопи, област Пловдив срещу Решение № 72, Протокол № 9 от 01.09.2011 г. на ОИК в община Родопи.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения