Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 686-МИ
София, 23 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Горна Малина, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/63/ от 22 август 2019 г. от кмета на община Горна Малина, Софийска област, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

 Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Горна Малина. Протоколът от проведените консултации на 20.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Горна Малина, Софийска област, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Марков Марков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Цветанова Цветанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Ангелова Йорданова
СЕКРЕТАР: Ганчо Статев Ганев
ЧЛЕНОВЕ:     Атанаска Цветкова Димитрова
  Цветанка Серафимова Коларска
  Ангелина Арангелова Стойкова
  Мария Павлова Велинова
  Катя Велинова Борисова-Томова
  Таня Цветанова Гергушка
  Георги Бориславов Василев
  Десислава Любчова Георгиева
  Недялка Тошкова Николова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2475-МИ / 20.09.2023

  относно: отмяна на Решение № 2461-МИ от 19.09.2023 г. относно условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове

 • № 2474-МИ / 20.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Хитрино, област Шумен

 • № 2473-МИ / 20.09.2023

  относно: жалба от Костадин Костадинов – председател и представляващ партия „Възраждане“, срещу решение № 27-МИ от 17.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Суворово

 • всички решения