Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 683-НС
София, 13 август 2014 г.

ОТНОСНО: попълване на електронен регистър и комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

На основание чл. 57, ал.1, т.1 и чл. 58 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема указания за попълване на електронен регистър на жалбите, воден от РИК, и комплектуване на жалбите срещу решенията на РИК, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения