Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 683-МИ
София, 3 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решение № 69 от 29.08.2011 г. на ОИК в община Чирпан, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № 583 от 31.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение решение № 69 от 29.08.2011 г. на ОИК в община Чирпан, област Стара Загора, с което е регистрирана кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. ПП „ВЯРА МОРАЛ ОТГОВОРНОСТ РОДОЛЮБИЕ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО".
Жалбоподателят твърди, че с процесното решение ОИК - Чирпан, е регистрирала ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" в изборите за общински съветници в община Чирпан в нарушение на Изборния кодекс и на Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, както и че в нарушение на цитираните актове ОИК - Чирпан, неправилно е допуснала партията да се изписва в бюлетината с наименование „ВМРО - НИЕ".
С решение № 22 от 24.08.2011 г. ОИК - Чирпан, е регистрирала ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници. С решение № 29 от 24.08.2011 г. ОИК - Чирпан, е регистрирала ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за кмет на община Чирпан и кметове на кметства с. Зетьово, с. Свобода, с. Гита и с. Спасово. В диспозитива на решенията си ОИК не е постановила начина на изписване наименованието на партията бюлетината.
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за недопустима поради липса на правен интерес. След като в обжалвания акт липсва волеизявление на органа относно начина на изписване наименованието на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" - съкратено или с абревиатура, наподобяваща наименованието на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", с него не се засягат права и интереси на тази партия.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане подадената жалба с вх. № 583 от 31.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 69 от 29.08.2011 г. на ОИК в община Чирпан, област Стара Загора.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения