Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 682-МИ
София, 5 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Нова Загора, област Сливен

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-274 от 01.10.2021 г. от председателя на ОИК – Нова Загора Сергей Дериволков за извършване на промени в състава на ОИК – Нова Загора. Към писмото е приложено и заявление от Велина Павлова Колева, член на ОИК – Нова Загора, за освобождаването й от длъжността като член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Нова Загора, област Сливен, Велина Павлова Колева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1547-НС / 05.10.2022

    относно: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание

  • № 1546-НС / 05.10.2022

    относно: въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г., и анализ на несъответствията

  • № 1545-НС / 05.10.2022

    относно: жалба от Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д В Р -М срещу решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София

  • всички решения