Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 682-МИ
София, 5 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Нова Загора, област Сливен

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-274 от 01.10.2021 г. от председателя на ОИК – Нова Загора Сергей Дериволков за извършване на промени в състава на ОИК – Нова Загора. Към писмото е приложено и заявление от Велина Павлова Колева, член на ОИК – Нова Загора, за освобождаването й от длъжността като член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Нова Загора, област Сливен, Велина Павлова Колева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения