Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 681-НС
София, 13.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Сливен изх. № 37-00087/10.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-21 от 11.08.2014 г. на ЦИК. Към писмото е представено писмено предложение на областния управител за състав на Районната избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, заедно с всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3, 4 и 7 от ИК и протокол от 10.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район - Сливенски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Василева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Славов Чакъров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Любозаров Въндев
СЕКРЕТАР Севда Хюсеинова Османова
ЧЛЕНОВЕ: Стелли Славова Стефанова
Петя Руменова Курдова
Кристин Светославов Спасов
Жанета Кънева Стойчева
Мария Асенова Чомпова
Венелин Господинов Петков
Васил Добрев Петров
Румен Димитров Кърпачев
Бадър Исмаилов Хасанов
Пепа Миткова Митева
Димитър Желев Иванов

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения