Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Силистра с вх. № НС-05-83/6 от 15.05.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Марияна Борисова Чобанова

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венцислав Ников Маринов

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галина Русева Павлова

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Севда Мюмюн Хюсеин

ЕГН

ЧЛЕНОВЕ:

Ивелина Николова Петрова

ЕГН

 

Росен Великов Димитров

ЕГН

 

Марин Богданов Ботев

ЕГН

 

Ренета Петрова Топалова-Димитрова

ЕГН

 

Ваня Желева Маринова

ЕГН

 

Вела Колева Дочева

ЕГН

 

Нурхан Юсуф Акиф

ЕГН

 

Боряна Друмева Бобчева

ЕГН

 

Даниела Стоянова Иванова

ЕГН

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения