Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 678-НС
София, 13 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Велико Търново изх. № ОА 04-9211 от 10.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-15 от 11.08.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на областния управител за състав на Районната избирателна комисия в Четвърти изборен район - Великотърновски, заедно с всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3, 4 и 7 от ИК и протокол от 10.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район - Великотърновски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район - Великотърновски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Стефанова Йонкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмила Йорданова Николова-Кернова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Христов Павлов
СЕКРЕТАР: Ирена Петкова Стасинопулу
ЧЛЕНОВЕ: Красимира Илиева Петрова
  Николина Красимирова Митева
  Деница Петрова Цветанова
  Доброслава Димитрова Керекова
  Йордан Георгиев Петров
  Николай Красимиров Илиев
  Христо Здравков Данев
  Спас Ивайлов Спасов
  Цветомира Райнова Йорданова-Атанасова
  Ивета Стоянова Кабакчиева
  Илияна Кирилова Димова

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1027-НС/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения