Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 677-ПВР
София, 4 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Йордан Иванов Малджански и независим кандидат за вицепрезидент Илия Тодоров Григоров в изборите на 14 ноември 2021 г., представляван от Димитър Петров Панчев

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Димитър Петров Панчев, заведено под № 8 в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Йордан Иванов Малджански за независим кандидат за президент и Илия Тодоров Григоров за независим кандидат за вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от 21 избиратели, в състав: Васил Господинов Йорданов, Тодор Тодоров Младенов, Стоян Георгиев Ценов, Мая Стоянова Ценова, Светлана Богданова Петрова, Жоро Рангелов Кръстев, Цветко Илиев Тодоров, Димитър Петров Панчев, Румен Димитров Ангелов, Тони Върбанов Дуковски, Тодор Георгиев Лазаров, Димитрина Александрова Лазарова, Антон Ценков Димитров, Иван Йорданов Петров, Милена Николова Методиева, Весела Георгиева Томова, Татяна Илиева Тодорова, Николай Любомиров Ангелов, Пенчо Борисов Петров, Иван Тошев Иванов, Ваньо Петров Тодоров.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол с решение от учредителното събрание на инициативния комитет от 21 септември 2021 г. за издигане на Йордан Иванов Малджански за независим кандидат за президент и Илия Тодоров Григоров за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, които ще представлява инициативния комитет, а именно Димитър Петров Панчев;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 21 броя;
 3. декларация – Приложение № 68-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 броя;
 4. удостоверение за банкова сметка от 04.10.2021 г., издадено от Банка ДСК АД, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 5. банков документ от 01.10.2021 г. от Централна кооперативна банка АД по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 6. лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Йордан Иванов Малджански и независим кандидат за вицепрезидент Илия Тодоров Григоров в изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1.       

Васил Господинов Йорданов

ЕГН …

2.       

Тодор Тодоров Младенов

ЕГН …

3.       

Стоян Георгиев Ценов

ЕГН …

4.       

Мая Стоянова Ценова

ЕГН …

5.       

Светлана Богданова Петрова

ЕГН …

6.       

Жоро Рангелов Кръстев

ЕГН …

7.       

Цветко Илиев Тодоров

ЕГН …

8.       

Димитър Петров Панчев

ЕГН …

9.       

Румен Димитров Ангелов

ЕГН …

10.  

Тони Върбанов Дуковски

ЕГН …

11.  

Тодор Георгиев Лазаров

ЕГН …

12.  

Димитрина Александрова Лазарова

ЕГН …

13.  

Антон Ценков Димитров

ЕГН …

14.  

Иван Йорданов Петров

ЕГН …

15.  

Милена Николова Методиева

ЕГН …

16.  

Весела Георгиева Томова

ЕГН …

17.  

Татяна Илиева Тодорова

ЕГН …

18.  

Николай Любомиров Ангелов

ЕГН …

19.  

Пенчо Борисов Петров

ЕГН …

20.  

Иван Тошев Иванов

ЕГН …

21.  

Ваньо Петров Тодоров

ЕГН …

за издигане на независим кандидат за президент Йордан Иванов Малджански и независим кандидат за вицепрезидент Илия Тодоров Григоров в изборите на 14 ноември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения