Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 676-ПВР
София, 4 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Йоло Димитров Денев и независим кандидат за вицепрезидент Марио Цанков Филев в изборите на 14 ноември 2021 г., представляван от Божидар Велизаров Широв

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Божидар Велизаров Широв, заведено под № 10 в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Йоло Димитров Денев за независим кандидат за президент и Марио Цанков Филев за независим кандидат за вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от 21 избиратели, в състав: Габриела Георгиева Унгарова, Галя Михалева Сандева Ханади, Габриела Георгиева Янкова,  Даниела Найденова Гьошева, Елислава Антонова Велинова, Илона Борисова Цакова, Иван Георгиев Янакиев, Ангел Гинев Гинев, Деница Йорданова Славова, Натали Живкова Дянкова, Мартин Калинов Бояджиев, Иван Александров Сапунджиев, Катерина Илиева Генова, Емилия Бобева Касабова, Николай Марков Николов, Теодора Стойчева Стоева, Красимира Трайкова Миленова, Петя Борисова Панова, Абдала Абдулразак Ханади, Божидар Велизаров Широв и Боби Бобев Касабов.

Към заявлението са приложени:

 1. решение за създаване на инициативен комитет от 27 септември 2021 г. за издигане на Йоло Димитров Денев за независим кандидат за президент и Марио Цанков Филев за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, които ще представлява инициативния комитет, а именно Божидар Велизаров Широв;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 21 броя;
 3. декларация – Приложение № 68-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 броя;
 4. удостоверение за банкова сметка изх. № 2150-20-00333 от 04.10.2021 г., издадено от „Банка ДСК“ АД, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 5. вносна бележка от 01.10.2021 г. от „Банка ДСК“ АД по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 6. лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Йоло Димитров Денев и независим кандидат за вицепрезидент Марио Цанков Филев в изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1.       

Габриела Георгиева Унгарова

ЕГН: …

2.       

Галя Михалева Сандева Ханади

ЕГН: …

3.       

Габриела Георгиева Янкова

ЕГН: …

4.       

Даниела Найденова Гьошева

ЕГН: …

5.       

Елислава Антонова Велинова

ЕГН: …

6.       

Илона Борисова Цакова

ЕГН: …

7.       

Иван Георгиев Янакиев

ЕГН: …

8.       

Ангел Гинев Гинев

ЕГН: …

9.       

Деница Йорданова Славова

ЕГН: …

10.  

Натали Живкова Дянкова

ЕГН: …

11.  

Мартин Калинов Бояджиев

ЕГН: …

12.  

Иван Александров Сапунджиев

ЕГН: …

13.  

Катерина Илиева Генова

ЕГН: …

14.  

Емилия Бобева Касабова

ЕГН: …

15.  

Николай Марков Николов

ЕГН: …

16.  

Теодора Стойчева Стоева

ЕГН: …

17.  

Красимира Трайкова Миленова

ЕГН: …

18.  

Петя Борисова Панова

ЕГН: …

19.  

Абдала Абдулразак Ханади

ЕГН: …

20.  

Божидар Велизаров Широв

ЕГН: …

21.  

Боби Бобев Касабов

ЕГН: …

за издигане на Йоло Димитров Денев за независим кандидат за президент и Марио Цанков Филев за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1156-МИ / 25.05.2022

  относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

 • № 1155-МИ / 25.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

 • № 1154-МИ / 25.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

 • всички решения