Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 676-НС
София, 13.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на Софийска област изх. № 55.00-2 от 11.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-29 от 11.08.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на областния управител за състав на Районната избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район - Софийски, заедно с всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3, 4 и 7 от ИК и протокол от 08.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район - Софийски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район - Софийски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Тодоров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Розалинов Пунчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Иванов Петров
СЕКРЕТАР: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Георги Бориславов Петраков
  Стилиян Кирилов Димитров
  Анастасия Петрова Попова
  Божидар Георгиев Въжаров
  Лазарина Василева Бонева
  Евелина Драганова Овчарова
  Теодора Тинкова Петкова
  Йоанна Славчева Цветкова
  Лора Ангелова Ангелова
  Кристиян Николаев Коев
  Костадин Стоянов Пандуров

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1837-МИ / 14.07.2020

    относно: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

  • № 1836-МИ / 14.07.2020

    относно: налагане на административно наказание на „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД, собственик на електронното издание на сайта Epicenter.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1835-МИ / 14.07.2020

    относно: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и частични избори за кметове

  • всички решения