Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 676-НС
София, 13.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на Софийска област изх. № 55.00-2 от 11.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-29 от 11.08.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на областния управител за състав на Районната избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район - Софийски, заедно с всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3, 4 и 7 от ИК и протокол от 08.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район - Софийски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район - Софийски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Тодоров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Розалинов Пунчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Иванов Петров
СЕКРЕТАР: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Георги Бориславов Петраков
  Стилиян Кирилов Димитров
  Анастасия Петрова Попова
  Божидар Георгиев Въжаров
  Лазарина Василева Бонева
  Евелина Драганова Овчарова
  Теодора Тинкова Петкова
  Йоанна Славчева Цветкова
  Лора Ангелова Ангелова
  Кристиян Николаев Коев
  Костадин Стоянов Пандуров

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения