Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 675-МР
София, 4 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 487-МР от 05.08.2021 г. относно определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Мадара, община Шумен, област Шумен, на 26 септември 2021 г.

На основание чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 487-МР от 05.08.2021 г., както следва:

Създава се нова точка 6 със следното съдържание:

„6. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, членовете на ОИК и СИК, както и експертите, получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1, т. 1.1 (Решение № 492-МР от 16.08.2021 г.), т. 2 и т. 3 от решението.“

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

487-МР/

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения