Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 675-НС
София, 13.08.2014

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Видин изх. № 2803/4329 от 10.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-11 от 10.08.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на областния управител за състав на Районната избирателна комисия в Пети изборен район - Видински, заедно с всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3, 4 и 7 от ИК и протокол от 10.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Пети изборен район - Видински.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Пети изборен район - Видински, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисерка Цецкова Борисова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Петрова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Антонов Василев
СЕКРЕТАР: Павел Пламенов Петков
ЧЛЕНОВЕ: Владимир Цоков Иванов
  Петя Димитрова Гаджанова
  Мартин Георгиев Недков
  Габриела Малинова Лилкова
  Валентина Илиева Петрова
  Петя Иванова Борисова
  Даниел Цветанов Боянов
  Красимир Димитров Тодоров
  Наталия Димитрова Петрова
  Анита Симеонова Болдова
  Бистра Янева Момирова

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

735-НС/

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения