Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 675-НС
София, 13 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Видин изх. № 2803/4329 от 10.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-11 от 10.08.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на областния управител за състав на Районната избирателна комисия в Пети изборен район - Видински, заедно с всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3, 4 и 7 от ИК и протокол от 10.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Пети изборен район - Видински.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Пети изборен район - Видински, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисерка Цецкова Борисова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Петрова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Антонов Василев
СЕКРЕТАР: Павел Пламенов Петков
ЧЛЕНОВЕ: Владимир Цоков Иванов
  Петя Димитрова Гаджанова
  Мартин Георгиев Недков
  Габриела Малинова Лилкова
  Валентина Илиева Петрова
  Петя Иванова Борисова
  Даниел Цветанов Боянов
  Красимир Димитров Тодоров
  Наталия Димитрова Петрова
  Анита Симеонова Болдова
  Бистра Янева Момирова

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

735-НС/

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения