Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 675-ПВР/МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 352-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 352-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. за назначаване състава на ОИК в община Борован, област Враца, както следва: собственото име на заместник-председателя на ОИК Тихомил Димитров Маринов е изписано грешно „Тихомир" вместо „ТИХОМИЛ".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 352-ПВР/МИ от 16 август 2011 г., като собственото име на заместник-председателя на комисията Тихомил Димитров Маринов да се чете „ТИХОМИЛ" вместо „Тихомир".

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1764-МИ / 20.02.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

  • № 1763-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас

  • № 1762-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград

  • всички решения