Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 674-НС
София, 13 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Плевен, изх. № ОПИ-12-57-/7/ от 10.08.2014 г., заведено в ЦИК с вх. № НС-05-14 от 10.08.2014 г. Към писмото е представено писмено предложение на областния управител за състав на Районната избирателна комисия в Петнадесети изборен район - Плевенски, заедно с всички изискуеми документи по чл. 60, ал. 3, 4 и 7 от ИК и протокол от 10.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район - Плевенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район - Плевенски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Цветанова Предолова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Николова Митева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Крумова Добрева
СЕКРЕТАР: Татяна Николова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Моника Събева Чочева
  Десислава Цветанова Велчовска
  Юлия Генова Петровска
  Пламен Витков Цветанов
  Ярослав Николов Димитров
  Анатолий Емануилов Манолов
  Евгения Върбанова Станева
  Евгения Вескова Миланова- Аршинкова
  Шефкет Джевдет Азиз
  Жоро Велков Нинов
  Христо Димитров Каленов

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения