Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 673-ПВР
София, 4 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева в изборите на 14 ноември 2021 г., представляван от Радомир Петров Чолаков

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Радомир Петров Чолаков, заведено под № 7 в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Анастас Георгиев Герджиков за независим кандидат за президент и Невяна Михайлова Митева-Матеева за независим кандидат за вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от 66 избиратели, в състав: Радомир Петров Чолаков, Николай Димитров Овчаров, Даниел Димитров Панов, Теодосий Спасов Йорданов, Нидал Ахмaд Алгафари, Асим Ахмед Адемов, Димитър Върбанов Бочев, Лиляна Лозанова Вълчева, Добрина Василева Харалампиева-Енева, Виктор Лъчезаров Димчев, Йорданка Асенова Фандъкова, Владимир Атанасов Атанасов, Георги Георгиев Янков, Светла Василева Златарска, Десислава Христова Миленкова, Лилия Христова Вучкова-Кънчева, Лиляна Друмева Радева, Марио Иванов Гергинов, Кристиян Руменов Маджуров, Живко Венелинов Русев, Елена Прокопова Прокопова, Харалан Александров Александров, Сеня Петрова Терзиева-Желязкова, Мила Йорданова Искренова, Амелия Веселинова Личева, Петър Николаев Николов, Вили Младенов Лилков, Боян Асенов Биолчев, Лъчезар Начев Гроздински, Николо Спасов Коцев, Ади Мутишева Конедарева, Богдана Иванова Карадочева-Димитрова, Иво Спасов Петров, Калин Николаев Сърменов, Стефан Михайлов Димитров, Румяна Петрова Коларова, Милена Христова Стефанова, Валя Младенова Балканска, Петър Христов Янев, Стойка Желязкова Кръстева, Юрий Ангелов Дачев, Марийка Николаева Иванова, Милена Славова Пейдж-Робъртс, Ириней Борисов Константинов, Добромир Тотев Тотев, Любчо Стефанов Василев, Славчо Томов Томов, Филип Георгиев Аврамов, Христина Георгиева Янчева, Тони Димитрова Шекерджиева-Новак, Стоян Крумов Димитров, Миглена Димитрова Манчева, Петър Стоянов Ценков, Велизара Иванова Пенчева, Евгени Петров Станимиров, Георги Велков Колев, Михаил Иванов Белчев, Димитър Николов Николов, Тончо Ненков Токмакчиев, Стефан Неделчев Цанев, Добри Желев Ярков, Красимир Георгиев Вълчев, Стефка Величкова Бангова, Лидия Бориславова Даскалова, Евгений Светославов Михайлов и Николай Кирилов Изов.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на инициативен комитет от 1 октомври 2021 г. за издигане на Анастас Георгиев Герджиков за независим кандидат за президент и Невяна Михайлова Митева-Матеева за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, което ще представлява инициативния комитет, а именно Радомир Петров Чолаков;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 66 броя;
 3. декларация – Приложение № 68-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 66 броя;
 4. удостоверение за банкова сметка изх. № 3025-20-00794 от 04.10.2021 г., издадено от „Банка ДСК“ АД, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 5. вносна бележка от 04.10.2021 г. от „Банка ДСК“ АД по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 6. лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Анастас Георгиев Герджиков и независим кандидат за вицепрезидент Невяна Михайлова Митева-Матеева в изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1.     

Радомир Петров Чолаков

2.     

Николай Димитров Овчаров

3.     

Даниел Димитров Панов

4.     

Теодосий Спасов Йорданов

5.     

Нидал Ахмaд Алгафари

6.     

Асим Ахмед Адемов

7.     

Димитър Върбанов Бочев

8.     

Лиляна Лозанова Вълчева

9.     

Добрина Василева Харалампиева-Енева

10.  

Виктор Лъчезаров Димчев

11.  

Йорданка Асенова Фандъкова

12.  

Владимир Атанасов Атанасов

13.  

Георги Георгиев Янков

14.  

Светла Василева Златарска

15.  

Десислава Христова Миленкова

16.  

Лилия Христова Вучкова-Кънчева

17.  

Лиляна Друмева Радева

18.  

Марио Иванов Гергинов

19.  

Кристиян Руменов Маджуров

20.  

Живко Венелинов Русев

21.  

Елена Прокопова Прокопова

22.  

Харалан Александров Александров

23.  

Сеня Петрова Терзиева-Желязкова

24.  

Мила Йорданова Искренова

25.  

Амелия Веселинова Личева

26.  

Петър Николаев Николов

27.  

Вили Младенов Лилков

28.  

Боян Асенов Биолчев

29.  

Лъчезар Начев Гроздински

30.  

Николо Спасов Коцев

31.  

Ади Мутишева Конедарева

32.  

Богдана Иванова Карадочева-Димитрова

33.  

Иво Спасов Петров

34.  

Калин Николаев Сърменов

35.  

Стефан Михайлов Димитров

36.  

Румяна Петрова Коларова

37.  

Милена Христова Стефанова

38.  

Валя Младенова Балканска

39.  

Петър Христов Янев

40.  

Стойка Желязкова Кръстева

41.  

Юрий Ангелов Дачев

42.  

Марийка Николаева Иванова

43.  

Милена Славова Пейдж-Робъртс

44.  

Ириней Борисов Константинов

45.  

Добромир Тотев Тотев

46.  

Любчо Стефанов Василев

47.  

Славчо Томов Томов

48.  

Филип Георгиев Аврамов

49.  

Христина Георгиева Янчева

50.  

Тони Димитрова Шекерджиева-Новак

51.  

Стоян Крумов Димитров

52.  

Миглена Димитрова Манчева

53.  

Петър Стоянов Ценков

54.  

Велизара Иванова Пенчева

55.  

Евгени Петров Станимиров

56.  

Георги Велков Колев

57.  

Михаил Иванов Белчев

58.  

Димитър Николов Николов

59.  

Тончо Ненков Токмакчиев

60.  

Стефан Неделчев Цанев

61.  

Добри Желев Ярков

62.  

Красимир Георгиев Вълчев

63.  

Стефка Величкова Бангова

64.  

Лидия Бориславова Даскалова

65.  

Евгений Светославов Михайлов

66.  

Николай Кирилов Изов

 

за издигане на Анастас Георгиев Герджиков за независим кандидат за президент и Невяна Михайлова Митева-Матеева за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1022-МИ / 30.11.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1021-МИ / 30.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

 • № 1020-ПВР / 30.11.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения