Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 672-ПВР
София, 4 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Цвета Кирилова Кирилова и независим кандидат за вицепрезидент Георги Атанасов Тутанов в изборите на 14 ноември 2021 г., представляван от Яна Владимирова Трендафилова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Яна Владимирова Трендафилова, заведено под № 6 в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Цвета Кирилова Кирилова за независим кандидат за президент и Георги Атанасов Тутанов за независим кандидат за вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от 21 избиратели, в състав: Яна Владимирова Трендафилова, Антон Кирилов Кирилов, Борислав Гълъбов Иванов, Велислав Василев Дамянов, Мадлена Иванова Петрова, Ася Емилова Асенова, Евгения Миркова Павлова, Иван Красимиров Георгиев, Виолета Павлова Георгиева, Лилия Руменова Кючукова, Петър Иванов Паланков, Златка Иванова Тодорова, Николай Атанасов Тутанов, Николай Иванов Нинов, Петю Георгиев Сталев, Татяна Тончева Василева, Веселин Василев Василев, Чавдар Николов Каменаров, Радка Божкова Каменарова, Асен Владимиров Трендафилов, Красимира Георгиева Тутанова.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол с решение от събрание за създаване на инициативен комитет от 21 август 2021 г. за издигане на Цвета Кирилова Кирилова за независим кандидат за президент и Георги Атанасов Тутанов за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, които ще представлява инициативния комитет, а именно Яна Владимирова Трендафилова;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 21 броя;
 3. декларация – Приложение № 68-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 броя;
 4. удостоверение за банкова сметка изх. № 135-72 от 01.10.2021 г., издадено от „Първа инвестиционна банка“ АД, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 5. вносна бележка от 01.10.2021 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 6. лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Цвета Кирилова Кирилова и независим кандидат за вицепрезидент Георги Атанасов Тутанов в изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1.     

Яна Владимирова Трендафилова

2.     

Антон Кирилов Кирилов

3.     

Борислав Гълъбов Иванов

4.     

Велислав Василев Дамянов

5.     

Мадлена Иванова Петрова

6.     

Ася Емилова Асенова

7.     

Евгения Миркова Павлова

8.     

Иван Красимиров Георгиев

9.     

Виолета Павлова Георгиева

10.  

Лилия Руменова Кючукова

11.  

Петър Иванов Паланков

12.  

Златка Иванова Тодорова

13.  

Николай Атанасов Тутанов

14.  

Николай Иванов Нинов

15.  

Петю Георгиев Сталев

16.  

Татяна Тончева Василева

17.  

Веселин Василев Василев

18.  

Чавдар Николов Каменаров

19.  

Радка Божкова Каменарова

20.  

Асен Владимиров Трендафилов

21.  

Красимира Георгиева Тутанова

 

за издигане на Цвета Кирилова Кирилова за независим кандидат за президент и Георги Атанасов Тутанов за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1018 / 24.11.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1016-МИ / 23.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

 • всички решения