Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 671-НС
София, 13 август 2014 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 666-НС от 11 август 2014 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 32 от Изборния кодекс, чл. 90, ал. 1, т. 4 и чл. 91 от Закона за обществените поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 666-НС от 11 август 2014 г. на ЦИК, както следва:

Текстът „ОДОБРЯВА покана за участие в процедурата „Договаряне без обявление", съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение" се заменя с текст „ОДОБРЯВА покани за участие в процедурата „Договаряне без обявление", съгласно приложения № 1 и № 2, неразделна част от настоящото решение".

Решението да се изпрати на Агенцията за обществени поръчки.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

666-НС/

Календар

Решения

  • № 1547-НС / 05.10.2022

    относно: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание

  • № 1546-НС / 05.10.2022

    относно: въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г., и анализ на несъответствията

  • № 1545-НС / 05.10.2022

    относно: жалба от Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д В Р -М срещу решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София

  • всички решения