Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 671-НС
София, 13.08.2014

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 666-НС от 11 август 2014 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 32 от Изборния кодекс, чл. 90, ал. 1, т. 4 и чл. 91 от Закона за обществените поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 666-НС от 11 август 2014 г. на ЦИК, както следва:

Текстът „ОДОБРЯВА покана за участие в процедурата „Договаряне без обявление", съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение" се заменя с текст „ОДОБРЯВА покани за участие в процедурата „Договаряне без обявление", съгласно приложения № 1 и № 2, неразделна част от настоящото решение".

Решението да се изпрати на Агенцията за обществени поръчки.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

666-НС/

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения