Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 671-НС
София, 13 август 2014 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 666-НС от 11 август 2014 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 32 от Изборния кодекс, чл. 90, ал. 1, т. 4 и чл. 91 от Закона за обществените поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 666-НС от 11 август 2014 г. на ЦИК, както следва:

Текстът „ОДОБРЯВА покана за участие в процедурата „Договаряне без обявление", съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение" се заменя с текст „ОДОБРЯВА покани за участие в процедурата „Договаряне без обявление", съгласно приложения № 1 и № 2, неразделна част от настоящото решение".

Решението да се изпрати на Агенцията за обществени поръчки.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

666-НС/

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения