Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 670-ПВР/МИ
София, 2 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Суворово, област Варна, назначена с Решение № 395-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-488/29.08.2011 г. от Павлин Параскевов - кмет на община Суворово, за промени в състава на ОИК в община Суворово, област Варна. Към писмото са приложени: предложение, подписано от Антон Демиров Енев и Димо Златев Димов - представители на „Синята коалиция", за замяна на Атанас Христов Николов с Албена Георгиева Желязкова; молба от Атанас Христов Николов за освобождаването му като член на комисията; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и уверение № У5-5284 от 26.08.2011 г. издадено от администратор на ВСУ „Черноризец Храбър", гр. Варна, за завършено висше образование на Албена Георгиева Желязкова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Суворово, област Варна, Атанас Христов Николов, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Суворово, област Варна, Албена Георгиева Желязкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения