Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 669-ПВР/МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Каварна, област Добрич, назначена с Решение № 313-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-502/31.08.2011 г. от Адриан Николов Ялнъзов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за замяна на Василка Тодорова Димитрова с Лидия Ангелова Колева. Към предложението са приложени следните документи: заявление от Василка Тодорова Димитрова за освобождаването й като член на Общинската избирателна комисия в община Каварна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Лидия Ангелова Колева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Каварна, област Добрич, Василка Тодорова Димитрова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Каварна, област Добрич, Лидия Ангелова Колева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1764-МИ / 20.02.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

  • № 1763-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас

  • № 1762-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград

  • всички решения