Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 668-ПВР
София, 2 септември 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция от „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ – СДС, Обединени Земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали”, БДФ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ", подписано от представляващия коалицията Мартин Димитров Димитров, заведено под № 1 на 1 септември 2011 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: решение за образуване на коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. от 31.08.2011 г., подписано от представителите на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" И ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ"; образец от подписа на представляващия коалицията; удостоверение изх. № 70/1777 от 01.09.2011 г. от „УниКредит Булбанк" АД за новооткрита банкова сметка на името на ПП „Съюз на демократичните сили", по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение № 2 от 25.08.2011 г. на ЦИК за регистрация на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; удостоверение № 20 от 25.08.2011 г. на ЦИК за регистрация на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; удостоверение № 21 от 25.08.2011 г. на ЦИК за регистрация на ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; удостоверение № 12 от 25.08.2011 г. на ЦИК за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; удостоверение № 13 от 25.08.2011 г. на ЦИК за регистрация на ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; удостоверение № 16 от 25.08.2011 г. на ЦИК за регистрация на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; удостоверение № 14 от 25.08.2011 г. на ЦИК за регистрация на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; Решение № 480-ПВР от 23 август 2011 г. за регистрация на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; Решение № 482-ПВР от 23 август 2011 г. за регистрация на ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; Решение № 479-ПВР от 23 август 2011 г. за регистрация на ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; Решение № 478-ПВР от 23 август 2011 г. за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; Решение № 493-ПВР от 23 август 2011 г. за регистрация на ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; Решение № 489-ПВР от 23 август 2011 г. за регистрация на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината, като: „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ" - СДС, ОДС, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БДФ".

При проверката по реда на чл. 84, ал. 5 от ИК се установява несъответствие между наименованието на коалицията и начина на изписването в бюлетината. Дадени са указания за представяне на заявление и решение на коалицията за начина на изписване на наименованието й в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. при съобразяване изискванията на чл. 84, ал. 3, т. 2 от ИК.

На 02.09.2011 г. представляващият коалицията е представил в Централната избирателна комисия решение за промяна наименованието на коалицията от партии и начина на изписването й в бюлетината.

Налице са изискванията на чл. 84, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени Земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали",  БДФ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 84 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени Земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали",  БДФ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Наименованието на коалицията от партии за отпечатване в бюлетината да е „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени Земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали",  БДФ".

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения