Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 667-ПВР
София, 1 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Росен Пламенов Миленов и независим кандидат за вицепрезидент Иван Стефанов Иванов в изборите на 14 ноември 2021 г., представляван от Стоян Славейков Грозданов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Стоян Славейков Грозданов, заведено под № 4 в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Росен Пламенов Младенов за независим кандидат за президент и Иван Стефанов Иванов за независим кандидат за вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от 25 избиратели, в състав: Стефан Драгомиров Динов, Силвестър Здравков Джуров, Николай Божидаров Захариев, Радка Донева Мочева, Атанас Господинов Данев, Ануш Давидов Ангелов, Илиан Илиев Манолов, Тошко Асенов Бърдаров, Завен Такворов Астадуров, Албена Георгиева Митева, Калина Василева Александрова, Огнян Борисов Боюклиев, Вихрен Николаев Михайлов, Боян Веселинов Панайотов, Стефан Илиев Стоянов, Бисер Маргаритов Илиев, Стефан Пенчев Стефанов, Борис Иванов Колев, Методи Веселинов Бъчваров, Стоян Енчев Енчев, Венислава Пламенова Атанасова, Емилия Вергилова Александрова, Геновева Любомирова Борисова, Стоян Иванов Кьосев и Стоян Славейков Грозданов.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол-решение от събрание за създаване на инициативния комитет от 8 септември 2021 г. за издигане на Росен Пламенов Младенов за независим кандидат за президент и Иван Стефанов Иванов за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, които ще представлява инициативния комитет, а именно Стоян Славейков Грозданов;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 25 броя;
 3. декларация – Приложение № 68-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 25 броя;
 4. Банков документ за открита банкова сметка от 30.09.2021 г., издадено от „Първа инвестиционна банка“ АД, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 5. Платежно нареждане от 29.09.2021 г. от „УниКредит Булбанк“ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 6. лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания;
 7. Пълномощно от Стоян Славейков Грозданов в полза на Калина Василева Александрова.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Росен Пламенов Миленов и независим кандидат за вицепрезидент Иван Стефанов Иванов в изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1.     

Стефан Драгомиров Динов

ЕГН …

2.     

Силвестър Здравков Джуров

ЕГН …

3.     

Николай Божидаров Захариев

ЕГН …

4.     

Радка Донева Мочева

ЕГН …

5.     

Атанас Господинов Данев

ЕГН …

6.     

Ануш Давидов Ангелов

ЕГН …

7.     

Илиан Илиев Манолов

ЕГН …

8.     

Тошко Асенов Бърдаров

ЕГН …

9.     

Завен Такворов Астадуров

ЕГН …

10.  

Албена Георгиева Митева

ЕГН …

11.  

Калина Василева Александрова

ЕГН …

12.  

Огнян Борисов Боюклиев

ЕГН …

13.  

Вихрен Николаев Михайлов

ЕГН …

14.  

Боян Веселинов Панайотов

ЕГН …

15.  

Стефан Илиев Стоянов

ЕГН …

16.  

Бисер Маргаритов Илиев

ЕГН …

17.  

Стефан Пенчев Стефанов

ЕГН …

18.  

Борис Иванов Колев

ЕГН …

19.  

Методи Веселинов Бъчваров

ЕГН …

20.  

Стоян Енчев Енчев

ЕГН …

21.  

Венислава Пламенова Атанасова

ЕГН …

22.  

Емилия Вергилова Александрова

ЕГН …

23.  

Геновева Любомирова Борисова

ЕГН …

24.  

Стоян Иванов Кьосев

ЕГН …

25.  

Стоян Славейков Грозданов

ЕГН …

за издигане на Росен Пламенов Миленов за независим кандидат за президент и Иван Стефанов Иванов за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

674-ПВР/

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения