Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 667-ПВР/МИ
София, 11 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Силистра, област Силистра

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-146 от 11.08.2014 г., подписано от председателя Мирослава Червенкова и секретаря Румяна Георгиева на ОИК - Силистра, и заявление от упълномощения представител на ПП „Движение за права и свободи" за област Силистра Насуф Махмуд Насуф с предложение за освобождаване на Пепа Денева Георгиева, ЕГН ..., като секретар на ОИК - Силистра, по нейно желание и за назначаване на нейно място Хошгюл Феимова Мехмедемин, ЕГН ..., като секретар на ОИК - Силистра.

Към предложението са приложени: заявление за освобождаване от Пепа Денева Георгиева, пълномощно на Насуф Махмуд Насуф; Декларация по чл. 80 от ИК (по чл. 16, ал. 2 от отменения ИК) и копие от дипломата за висше образование на Хошгюл Феимова Мехмедемин, ЕГН ...

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Силистра, област Силистра, Пепа Денева Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Силистра, област Силистра, Хошгул Феимова Мехмедемин, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения