Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 664-ПВР
София, 1 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите на 14 ноември 2021 г., представляван от Анна Леонидова Заркова, Йордан Тодоров Камджалов и Цветеслава Иванова Гълъбова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван заедно и поотделно от Анна Леонидова Заркова, Йордан Тодоров Камджалов и Цветеслава Иванова Гълъбова, заведено под № 2 в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от 189 избиратели, в състав: Александър Иванов Маринов, Александър Романов Узунов, Александър Томов Лазаров, Александър Хараланов Александров, Ангел Борисов Симеонов, Ангел Димитров Жиланов, Ангел Иванов Марин, Анна Леонидова Заркова, Антон Николов Дончев, Аспарух Драганов Карастоянов, Бисерка Бончева Йовчева, Боби Николов Бобев, Бойко Иванов Митков, Бойко Иванов Симидчиев, Бойко Николов Ноев, Борислав Руменов Бояджиев, Боряна Иванова Сечанова, Боян Ангелов Иванов, Валентин Дечев Старчев, Валери Стоилов Стефанов, Васил Кирилов Станимиров, Васил Костадинов Проданов, Васил Панайотов Василев, Васил Рашков Стоев, Васил Стоянов Сгурев, Велислава Иванова Дърева, Весела Николаева Лечева, Веселин Веселинов Плачков, Виктор Марков Гугушев, Вихра Крумова Миланова, Владимир Владимиров Георгиев, Владимир Милчев Николов, Галина Иванова Таваличка-Георгиева, Гергана Атанасова Пирозова, Георг Леонидов Спартански, Георги Александров Чакъров, Георги Андреев Андреев, Георги Георгиев Атанасов, Георги Иванов Димитров, Георги Иванов Иванов, Георги Иванов Иванов, Георги Костов Георгиев, Георги Костов Стоянов, Георги Николов Мърков, Георги Славчев Михов, Георги Стоянов Георгиев, Горан Стефанов Симеонов, Греди Хаим Асса, Даниела Данаилова Кънева, Даниела Евстатиева Кузманова-Бояджиева, Даринка Костадинова Такова, Делян Костадинов Плачков, Денислав Стефанов Коджабашев, Деница Димитрова Симеонова, Денчо Стоянов Бояджиев, Димитър Бориславов Здравков, Димитър Василев Ставрев, Динко Любомиров Странски, Донка Иванова Михайлова, Дора Илиева Янкова, Евгени Петров Манев, Евгения Иванова Яйджиева, Евелина Младенова Кикерезова, Еделина Георгиева Кънева, Елена Николова Йончева, Елена Филипова Кутева-Тъпкова, Еленко Любомиров Божков, Емануил Александров Манолов, Емил Аспарухов Стойчев, Емил Любчов Костадинов, Емил Цонков Филипов, Енчо Ангелов Керязов, Живко Петров Георгиев, Златан Кирилов Стойков, Ивайло Дончев Беев, Ивайло Николов Мирчев, Иван Александров Илиев, Иван Боянов Лечев, Иван Вълчанов Марков, Иван Данев Токаджиев, Иван Димитров Янев, Иван Дянков Пачев, Иван Йорданов Димитров-Гранитски, Иван Киров Генов, Иван Николов Парапунов, Иван Петров Палигоров, Иван Руменов Василев, Иван Танев Сечанов, Иво Ангелов Христов, Иво Михайлов Хаджимишев, Иво Стефанов Инджов, Иво Христов Петков, Иля Борисов Велчев, Ина Николова Лулчева, Ирена Тодорова Анастасова, Ирина Славчова Асиова-Диамант, Искра Василева Баева, Искра Владкова Владова-Недкова, Йордан Стоянов Младенов, Йордан Тодоров Камджалов, Йордан Тошков Йорданов, Кирил Любенов Боянов, Константин Стефанов Цеков, Копринка Георгиева Червенкова, Красимир Николаев Карамфилов, Кристиан Иванов Вигенин, Лъчезар Динчов Трайков, Любка Веселинова Александрова, Любомир Кирилов Тимчев, Людмил Димитров Веселинов, Людмила Кръстева Елкова, Мажд Ахмад Алгафари, Маргарита Петкова Иванова, Мариана Атанасова Мурджева, Мариана Димитрова Манчева, Мария Вердова Гигова, Мария Симеонова Гайдарова, Миглена Петрова Темелкова-Бакалова, Милена Николова Недева, Мими Иванова Караколева, Михаил Андонов Тотев, Михо Димитров Михов, Невена Костова Цачева-Христова, Невена Петрова Николова, Невена Стоянова Милева, Невяна Пешева Малчева, Нейка Василева Кръстева, Никола Николов Вапцаров, Николай Георгиев Дойнов, Николай Георгиев Митков, Николай Георгиев Момчилов, Николай Добрев Ангелов, Николай Ненов Неновски, Орлин Александров Горанов, Осман Ахмед Октай, Павел Кирилов Попандов, Павел Михайлов Михайлов, Пенчо Пламенов Милков, Петранка Петрова Кънева-Троянова, Петър Бойков Витанов, Петър Иванов Стефанов, Петър Кирилов Писарски, Петър Панчев Петров, Петър Траянов Велчев, Пламен Димитров Кенаров, Пламен Димитров Чернев, Пламен Иванов Карталов, Пламен Маринов Марков, Полина Атанасова Паньова-Билик, Преслав Росенов Панчелиев, Радион Василев Попов, Радка Младенова Аргирова, Радослав Ненков Гайдарски, Росица Кирилова Начева, Румен Бориславов Бояджиев, Румен Василев Стоянов, Румен Илиев Гунински, Румен Руменов Бояджиев, Сава Димитров Димитров, Светлана Стефанова Шаренкова, Светозар Владимиров Елдъров, Светослав Павлинов Мишев, Симеон Кирилов Идакиев, Симеон Танев Николов, Снежанка Цокова Тодорова-Федотова, Спирдон Стоянов Спирдонов, Станислав Георгиев Почекански, Станислав Иванов Владимиров, Станислав Светозаров Балабанов, Стела Стоянова Ралева, Стефан Марков Гугушев, Стефан Стаматов Командарев, Стефка Илиева Ганчева, Тихомир Йорданов Янакиев, Тома Николов Томов, Трифон Руенов Панчев, Филип Маринов Станев, Христо Димитров Христов, Христо Иванов Белоев, Христо Илиев Бонджолов, Христо Меранзов Меранзов, Христо Цанев Пимпирев, Цветеслава Иванова Гълъбова, Цветан Петров Ценков, Цветана Георгиева Манева, Чавдар Кирилов Петров, Юлия Йорданова Пискулийска, Яна Веселинова Балникова, Янчо Янков Янев.

Към заявлението са приложени:

 1. решение от 27 септември 2021 г. за създаване на инициативния комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицата, които ще представляват инициативния комитет, а именно Анна Леонидова Заркова, Йордан Тодоров Камджалов и Цветеслава Иванова Гълъбова;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 189 броя;
 3. декларация – Приложение № 68-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 189 броя;
 4. банков документ по чл. 129, ал. 1, т. 2 ИК от 29.09.2021 г. от „Банка ДСК“ АД за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за банкова сметка рег. № 3026-20-01465/29.09.2021 г., издадено от „Банка ДСК“ АД, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1.     

Александър Иванов Маринов

ЕГН ...

2.     

Александър Романов Узунов

ЕГН ...

3.     

Александър Томов Лазаров

ЕГН ...

4.     

Александър Хараланов Александров

ЕГН ...

5.     

Ангел Борисов Симеонов

ЕГН ...

6.     

Ангел Димитров Жиланов

ЕГН ...

7.     

Ангел Иванов Марин

ЕГН ...

8.     

Анна Леонидова Заркова

ЕГН ...

9.     

Антон Николов Дончев

ЕГН ...

10.  

Аспарух Драганов Карастоянов

ЕГН ...

11.  

Бисерка Бончева Йовчева

ЕГН ...

12.  

Боби Николов Бобев

ЕГН ...

13.  

Бойко Иванов Митков

ЕГН ...

14.  

Бойко Иванов Симидчиев

ЕГН ...

15.  

Бойко Николов Ноев

ЕГН ...

16.  

Борислав Руменов Бояджиев

ЕГН ...

17.  

Боряна Иванова Сечанова

ЕГН ...

18.  

Боян Ангелов Иванов

ЕГН ...

19.  

Валентин Дечев Старчев

ЕГН ...

20.  

Валери Стоилов Стефанов

ЕГН ...

21.  

Васил Кирилов Станимиров

ЕГН ...

22.  

Васил Костадинов Проданов

ЕГН ...

23.  

Васил Панайотов Василев

ЕГН ...

24.  

Васил Рашков Стоев

ЕГН ...

25.  

Васил Стоянов Сгурев

ЕГН ...

26.  

Велислава Иванова Дърева

ЕГН ...

27.  

Весела Николаева Лечева

ЕГН ...

28.  

Веселин Веселинов Плачков

ЕГН ...

29.  

Виктор Марков Гугушев

ЕГН ...

30.  

Вихра Крумова Миланова

ЕГН ...

31.  

Владимир Владимиров Георгиев

ЕГН ...

32.  

Владимир Милчев Николов

ЕГН ...

33.  

Галина Иванова Таваличка-Георгиева

ЕГН ...

34.  

Гергана Атанасова Пирозова

ЕГН ...

35.  

Георг Леонидов Спартански

ЕГН ...

36.  

Георги Александров Чакъров

ЕГН ...

37.  

Георги Андреев Андреев

ЕГН ...

38.  

Георги Георгиев Атанасов

ЕГН ...

39.  

Георги Иванов Димитров

ЕГН ...

40.  

Георги Иванов Иванов

ЕГН ...

41.  

Георги Иванов Иванов

ЕГН ...

42.  

Георги Костов Георгиев

ЕГН ...

43.  

Георги Костов Стоянов

ЕГН ...

44.  

Георги Николов Мърков

ЕГН ...

45.  

Георги Славчев Михов

ЕГН ...

46.  

Георги Стоянов Георгиев

ЕГН ...

47.  

Горан Стефанов Симеонов

ЕГН ...

48.  

Греди Хаим Асса

ЕГН ...

49.  

Даниела Данаилова Кънева

ЕГН ...

50.  

Даниела Евстатиева Кузманова-Бояджиева

ЕГН ...

51.  

Даринка Костадинова Такова

ЕГН ...

52.  

Делян Костадинов Плачков

ЕГН ...

53.  

Денислав Стефанов Коджабашев

ЕГН ...

54.  

Деница Димитрова Симеонова

ЕГН ...

55.  

Денчо Стоянов Бояджиев

ЕГН ...

56.  

Димитър Бориславов Здравков

ЕГН ...

57.  

Димитър Василев Ставрев

ЕГН ...

58.  

Динко Любомиров Странски

ЕГН ...

59.  

Донка Иванова Михайлова

ЕГН ...

60.  

Дора Илиева Янкова

ЕГН ...

61.  

Евгени Петров Манев

ЕГН ...

62.  

Евгения Иванова Яйджиева

ЕГН ...

63.  

Евелина Младенова Кикерезова

ЕГН ...

64.  

Еделина Георгиева Кънева

ЕГН ...

65.  

Елена Николова Йончева

ЕГН ...

66.  

Елена Филипова Кутева-Тъпкова

ЕГН ...

67.  

Еленко Любомиров Божков

ЕГН ...

68.  

Емануил Александров Манолов

ЕГН ...

69.  

Емил Аспарухов Стойчев

ЕГН ...

70.  

Емил Любчов Костадинов

ЕГН ...

71.  

Емил Цонков Филипов

ЕГН ...

72.  

Енчо Ангелов Керязов

ЕГН ...

73.  

Живко Петров Георгиев

ЕГН ...

74.  

Златан Кирилов Стойков

ЕГН ...

75.  

Ивайло Дончев Беев

ЕГН ...

76.  

Ивайло Николов Мирчев

ЕГН ...

77.  

Иван Александров Илиев

ЕГН ...

78.  

Иван Боянов Лечев

ЕГН ...

79.  

Иван Вълчанов Марков

ЕГН ...

80.  

Иван Данев Токаджиев

ЕГН ...

81.  

Иван Димитров Янев

ЕГН ...

82.  

Иван Дянков Пачев

ЕГН ...

83.  

Иван Йорданов Димитров-Гранитски

ЕГН ...

84.  

Иван Киров Генов

ЕГН ...

85.  

Иван Николов Парапунов

ЕГН ...

86.  

Иван Петров Палигоров

ЕГН ...

87.  

Иван Руменов Василев

ЕГН ...

88.  

Иван Танев Сечанов

ЕГН ...

89.  

Иво Ангелов Христов

ЕГН ...

90.  

Иво Михайлов Хаджимишев

ЕГН ...

91.  

Иво Стефанов Инджов

ЕГН ...

92.  

Иво Христов Петков

ЕГН ...

93.  

Иля Борисов Велчев

ЕГН ...

94.  

Ина Николова Лулчева

ЕГН ...

95.  

Ирена Тодорова Анастасова

ЕГН ...

96.  

Ирина Славчова Асиова-Диамант

ЕГН ...

97.  

Искра Василева Баева

ЕГН ...

98.  

Искра Владкова Владова-Недкова

ЕГН ...

99.  

Йордан Стоянов Младенов

ЕГН ...

100.                

Йордан Тодоров Камджалов

ЕГН ...

101.                

Йордан Тошков Йорданов

ЕГН ...

102.                

Кирил Любенов Боянов

ЕГН ...

103.                

Константин Стефанов Цеков

ЕГН ...

104.                

Копринка Георгиева Червенкова

ЕГН ...

105.                

Красимир Николаев Карамфилов

ЕГН ...

106.                

Кристиан Иванов Вигенин

ЕГН ...

107.                

Лъчезар Динчов Трайков

ЕГН ...

108.                

Любка Веселинова Александрова

ЕГН ...

109.                

Любомир Кирилов Тимчев

ЕГН ...

110.                

Людмил Димитров Веселинов

ЕГН ...

111.                

Людмила Кръстева Елкова

ЕГН ...

112.                

Мажд Ахмад Алгафари

ЕГН ...

113.                

Маргарита Петкова Иванова

ЕГН ...

114.                

Мариана Атанасова Мурджева

ЕГН ...

115.                

Мариана Димитрова Манчева

ЕГН ...

116.                

Мария Вердова Гигова

ЕГН ...

117.                

Мария Симеонова Гайдарова

ЕГН ...

118.                

Миглена Петрова Темелкова-Бакалова

ЕГН ...

119.                

Милена Николова Недева

ЕГН ...

120.                

Мими Иванова Караколева

ЕГН ...

121.                

Михаил Андонов Тотев

ЕГН ...

122.                

Михо Димитров Михов

ЕГН ...

123.                

Невена Костова Цачева-Христова

ЕГН ...

124.                

Невена Петрова Николова

ЕГН ...

125.                

Невена Стоянова Милева

ЕГН ...

126.                

Невяна Пешева Малчева

ЕГН ...

127.                

Нейка Василева Кръстева

ЕГН ...

128.                

Никола Николов Вапцаров

ЕГН ...

129.                

Николай Георгиев Дойнов

ЕГН ...

130.                

Николай Георгиев Митков

ЕГН ...

131.                

Николай Георгиев Момчилов

ЕГН ...

132.                

Николай Добрев Ангелов

ЕГН ...

133.                

Николай Ненов Неновски

ЕГН ...

134.                

Орлин Александров Горанов

ЕГН ...

135.                

Осман Ахмед Октай

ЕГН ...

136.                

Павел Кирилов Попандов

ЕГН ...

137.                

Павел Михайлов Михайлов

ЕГН ...

138.                

Пенчо Пламенов Милков

ЕГН ...

139.                

Петранка Петрова Кънева-Троянова

ЕГН ...

140.                

Петър Бойков Витанов

ЕГН ...

141.                

Петър Иванов Стефанов

ЕГН ...

142.                

Петър Кирилов Писарски

ЕГН ...

143.                

Петър Панчев Петров

ЕГН ...

144.                

Петър Траянов Велчев

ЕГН ...

145.                

Пламен Димитров Кенаров

ЕГН ...

146.                

Пламен Димитров Чернев

ЕГН ...

147.                

Пламен Иванов Карталов

ЕГН ...

148.                

Пламен Маринов Марков

ЕГН ...

149.                

Полина Атанасова Паньова-Билик

ЕГН ...

150.                

Преслав Росенов Панчелиев

ЕГН ...

151.                

Радион Василев Попов

ЕГН ...

152.                

Радка Младенова Аргирова

ЕГН ...

153.                

Радослав Ненков Гайдарски

ЕГН ...

154.                

Росица Кирилова Начева

ЕГН ...

155.                

Румен Бориславов Бояджиев

ЕГН ...

156.                

Румен Василев Стоянов

ЕГН ...

157.                

Румен Илиев Гунински

ЕГН ...

158.                

Румен Руменов Бояджиев

ЕГН ...

159.                

Сава Димитров Димитров

ЕГН ...

160.                

Светлана Стефанова Шаренкова

ЕГН ...

161.                

Светозар Владимиров Елдъров

ЕГН ...

162.                

Светослав Павлинов Мишев

ЕГН ...

163.                

Симеон Кирилов Идакиев

ЕГН ...

164.                

Симеон Танев Николов

ЕГН ...

165.                

Снежанка Цокова Тодорова-Федотова

ЕГН ...

166.                

Спирдон Стоянов Спирдонов

ЕГН ...

167.                

Станислав Георгиев Почекански

ЕГН ...

168.                

Станислав Иванов Владимиров

ЕГН ...

169.                

Станислав Светозаров Балабанов

ЕГН ...

170.                

Стела Стоянова Ралева

ЕГН ...

171.                

Стефан Марков Гугушев

ЕГН ...

172.                

Стефан Стаматов Командарев

ЕГН ...

173.                

Стефка Илиева Ганчева

ЕГН ...

174.                

Тихомир Йорданов Янакиев

ЕГН ...

175.                

Тома Николов Томов

ЕГН ...

176.                

Трифон Руенов Панчев

ЕГН ...

177.                

Филип Маринов Станев

ЕГН ...

178.                

Христо Димитров Христов

ЕГН ...

179.                

Христо Иванов Белоев

ЕГН ...

180.                

Христо Илиев Бонджолов

ЕГН ...

181.                

Христо Меранзов Меранзов

ЕГН ...

182.                

Христо Цанев Пимпирев

ЕГН ...

183.                

Цветеслава Иванова Гълъбова

ЕГН ...

184.                

Цветан Петров Ценков

ЕГН ...

185.                

Цветана Георгиева Манева

ЕГН ...

186.                

Чавдар Кирилов Петров

ЕГН ...

187.                

Юлия Йорданова Пискулийска

ЕГН ...

188.                

Яна Веселинова Балникова

ЕГН ...

189.                

Янчо Янков Янев

ЕГН ...

за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1543-НС / 02.10.2022

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1542-НС / 02.10.2022

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1541-НС / 02.10.2022

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения