Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 659-МИ
София, 2 септември 2011 г.

ОТНОСНО: жалба против решения № 74 и № 75 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № 584 от 31.08.2011 г. на ЦИК от Силвия Петрова Йотова-Ликова - упълномощен представител на Българска социалистическа партия в община Съединение, област Пловдив. Към жалбата са приложени: пълномощно от Цветана Кръстева Кръстева на Силвия Петрова Йотова-Ликова; копия от решения № 74 от 28.08.2011 г. и № 75 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив; решение за сформиране на предизборна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение"; удостоверение от „Банка ДСК" ЕАД - ФЦ Московска, гр. София, от 09.08.2011 г.

С решение № 74 от 28.08.2011 г., обявено на 28.08.2011 г., Общинската избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, е регистрирала местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение" за участие в изборите за общински съветници в община Съединение на 23 октомври 2011 г.

С решение № 75 от 28.08.2011 г., обявено на 28.08.2011 г., Общинската избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, е регистрирала местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение" за участие в изборите за кметове на кметства в община Съединение: с. Царимир, с. Неделево, с. Правище, с. Драгомир, с. Голям Чардак и с. Малък Чардак на 23 октомври 2011 г.

Жалбоподателят твърди, че при вземане на решението ОИК в община Съединение не се е съобразила с императивната норма на чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК, а именно - към заявлението на местната коалиция от партии, различна от регистрираната в ЦИК, се прилага удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава й партии, която ще обслужва само предизборната кампания. Решението за сформиране на местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение" е от 18.08.2011 г., а посочената банкова сметка, която ще обслужва предизборната кампания на местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение" е от 09.08.2011 г.

Удостоверението от „Банка ДСК" ЕАД е издадено на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", за да послужи на коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" във връзка с регистрация на коалицията в Централната избирателна комисия. В удостоверението не е посочено, че същата банкова сметка ще послужи на местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение".

С жалбата се иска отмяна на решения № 74 и № 75 от 28.08.2011 г., обявени на 28.08.2011 г., на ОИК в община Съединение.

От установената фактическа обстановка се налагат следните изводи:

Жалбата е допустима за разглеждане, тъй като е подадена от надлежно упълномощено лице в срока по чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс - решението е обявено на 28.08.2011 г., а жалбата е подадена на 31.08.2011 г.

От представеното удостоверение се установява, че не е налице новооткрита банкова сметка по смисъла на чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК. Общинската избирателна комисия не е давала указания за отстраняване на нередовността.

Обжалваните решения са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Отменя решение № 74 от 28.08.2011 г., на Общинската избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, с което е регистрирана местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение" за участие в изборите за общински съветници в община Съединение на 23 октомври 2011 г.

Отменя решение № 75 от 28.08.2011 г., на Общинската избирателна комисия в община Съединение, област Пловдив, с което е регистрирана местна коалиция „За Европейски стандарти в Община Съединение" за участие в изборите за кметове на кметства в община Съединение: с. Царимир, с. Неделево, с. Правище, с. Драгомир, с. Голям Чардак и с. Малък Чардак на 23 октомври 2011 г.

Задължава ОИК в община Съединение, област Пловдив, да даде указания на представляващия коалицията в 3-дневен срок да представи удостоверение за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Решението не подлежи на обжалване.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения