Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 658-МИ
София, 2 септември 2011 г.

ОТНОСНО: жалба против решение № 102 от 28.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Левски, област Плевен

Постъпила е жалба с вх. № 557 от 30.08.2011 г. на ЦИК от Яким Маринов Якимов - представляващ коалация „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ, ВМРО - Българско национално движение, ОДС - Общност на демократичните сили, ЗНС). Към жалбата са приложени: копия от решения № 10, 11 и 12 от 22.08.2011 г. на ОИК в община Левски; копия от решения № 35, 36 и 37 от 24.08.2011 г. на ОИК в община Левски; копия от решения № 63, 64 и 65 от 26.08.2011 г., копие от решение № 102 от 28.08.2011 г. на ОИК в община Левски; копие от протокол № 8 от 28.08.2011 г. на ОИК; копие от банково удостоверение, издадено на „Демокарти за силна България" от 20.07.2011 г. на „Алианц Банк България" АД; копие от удостоверение № 1963 от 26.08.2011 г. на Банка ДСК - финансов център Плевен; копие от банково удостоверение с изх. № 822-49 от 28.08.2011 г. от Райфайзенбанк България; копие от удостоверение № 1974 от 29.08.2011 г. на Банка ДСК - финансов център Плевен; копие от указание на ОИК в гр. Левски до Коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" от 28.08.2011 г.; копие от споразумение за създаване/потвърждаване на коалиция „За Левски" от 15.08.2011 г.; копие от споразумение за създаване/потвърждаване на коалиция „За Левски" от 24.08.2011 г.; копие от споразумение за създаване/потвърждаване на коалиция „За Левски" от 25.08.2011 г. и копие от регистъра на ОИК.

Със свои решения № 10, 11 и 12 от 22.08.2011 г. ОИК в община Левски, регистрира коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ и ВМРО - Българско национално движение) за изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Левски.

На 24.08.2011 г. към коалицията се присъединява ЗНС - Земеделски народен съюз. С решения № 32, 33 и 34 от 24.08.2011 г. на ОИК в община Левски дерегистрира коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ и ВМРО - Българско национално движение) за участие в изборите. С решение № 35, 36 и 37 от 25.08.2011 г. ОИК в община Левски регистрира за участие в изборите Коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ, ВМРО - Българско народно движение, ЗНС).

На 25.08.2011 г. към коалицията се присъединява коалиция „ОДС - Общност на демократичните сили". С решения № 60, 61 и 62 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Левски дерегистрира коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ, ВМРО - Българско национално движение и ЗНС) за участие в изборите. С решение № 63, 64 и 65 от 26.08.2011 г. ОИК в община Левски регистрира за участие в изборите коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ, ВМРО - Българско народно движение, ЗНС, ОДС - Общност на демократичните сили).

На 28.08.2011 г. ОИК в община Левски указва на коалиция „ЗА ЛЕВСКИ", че представеното удостоверение № 1963 от 26.08.2011 г. издадено от Банка ДСК - финансов център Плевен не е изготвено съгласно изискванията посочени в чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК. Съгласно чл. 97, ал. 9 от ИК е указано на коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" да представи в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация на коалицията в ОИК (28.08.2011 г.) ново банково удостоверение.

Със свое решение № 102 от 28.08.2011 г. ОИК в община Левски обезсилва/отменя свои решения № 63, 64 и 65 от 26.08.2011 г. за регистрация на коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ, ВМРО - Българско народно движение, ЗНС, ОДС - Общност на демократичните сили) за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

На 29.08.2011 г. коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" представя в ОИК община Левски, удостоверение № 1974 от 29.08.2011 г. на Банка ДСК- финансов център Плевен.

Жалбоподателят твърди, че ОИК не е изпълнила задълженията си да даде незабавни указания за отстраняване на нередност в банковите документи, а е приела представени от коалицията: удостоверение издадено от „Алианц Банк България" АД, удостоверение с техническа грешка издадено от Банка ДСК- финансов център Плевен, удостоверение от Райфайзенбанк България. С жалбата се твърди, че ОИК не е оправомощена да преразглежда и отменя собствените си решения и е незаконосъобразно да отменя свои решения по собствена инициатива. Според жабоподателя ОИК е превишила правомощията си и е нарушила закона, отменяйки по своя инициатива решения за регистрация на местна коалиция.

С жалбата се иска отмяна на решение № 102 от 28.08.2011 г., обявени на 28.08.2011 г., на ОИК в община Левски.

От установената фактическа обстановка се налагат следните изводи:

Жалбата е допустима за разглеждане, тъй като е подадена от надлежно упълномощено лице в срока по чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс - решението е обявено на 28.08.2011 г., а жалбата е подадена на 30.08.2011 г.

В срока на дадените от ОИК указания е представено удостоверение № 1974 от 29.08.2011 г. на Банка ДСК - финансов център Плевен.

Обжалваното решение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Отменя решение № 102 от 28.08.2011 г., на Общинската избирателна комисия в община Левски, област Плевен, с което са обезсилени/отменени решения № 63, 64 и 65 от 26.08.2011 г.

Задължава ОИК в община Левски, област Плевен, да приеме удостоворение № 1974 от 29.08.2011 г. на Банка ДСК - финансов център Плевен и да го приобщи към преписката, както и да издаде удостоверение за регистрация на коалиция „ЗА ЛЕВСКИ" (ДСБ, ВМРО - Българско народно движение, ЗНС, ОДС - Общност на демократичните сили) за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 23 октомври 2011 г.

Решението не подлежи на обжалване.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения