Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 657-ПВР
София, 2 септември 2011 г.

ОТНОСНО: единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място и удостоверенията за гласуване на определено място и начина на тяхната защита в изборите за президент вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 32 във връзка с чл. 49, ал. 2 и 6 и § 5, т. 1 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

1. Удостоверенията за гласуване на друго място (Приложение № 10 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката) и удостоверенията за гласуване на определено място (Приложение № 13 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката) имат единна номерация за територията на цялата страна, която номерация се състои от следните елементи:

а) девет цифри, подредени в групи АА ВВ СС ХХХ, където;

АА е номерът на областта, както следва:

01 - Благоевград

02 - Бургас

03 - Варна

04 - Велико Търново

05 - Видин

06 - Враца

07 - Габрово

08 - Добрич

09 - Кърджали

10 - Кюстендил

11 - Ловеч

12 - Монтана

13 - Пазарджик

14 - Перник

15 - Плевен

16 - Пловдив

17 - Разград

18 - Русе

19 - Силистра

20 - Сливен

21 - Смолян

22 - София-град

23 - Софийска област

24 - Стара Загора

25 - Търговище

26 - Хасково

27 - Шумен

28 - Ямбол

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление - София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула);

ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна - номерът на секцията в административния район, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес;

б) пореден номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на друго място на съответната общинска администрация, съответно пореден номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на определено място.

2. Удостоверенията за гласуване на друго място и удостоверенията за гласуване в определено място се отпечатват на хартия, тонирана в хартиената маса, с цвят, различен за всеки вид удостоверения.

3. Върху удостоверенията се отпечатва растеров фон и се поставя допълнителен елемент от метализирано фолио, пречупващо светлината по определен начин тип холограма.

4. Цветът на хартията, полето за отпечатване на растеровия фон и мястото за поставяне на метализираното фолио се съгласуват с Централната избирателна комисия.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения