Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 649-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Разлог, област Благоевград, назначена с Решение № 403-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-509/01.09.2011 г. от кмета на община Разлог Красимир Герчев за промени в състава на Общинската избирателна комисия в община Разлог. Към писмото са приложени: предложение от Ведат Мустафа Хюсеин - областен председател на „Движение за права и свободи" - Благоевград, члена на комисията Мария Крумова Щерянова да бъде заменена с Иван Маринов Прешелков; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Иван Маринов Прешелков; молба от Мария Крумова Щерянова за освобождаването й като член на ОИК в община Разлог и пълномощно на Ведат Мустафа Хюсеин.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Разлог, област Благоевград, Мария Крумова Щерянова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Разлог, област Благоевград, Иван Маринов Прешелков, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения