Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 642-ПВР/НС
София, 29 септември 2021 г.

ОТНОСНО: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Единният номер на всяка секция за гласуване извън страната се състои от девет цифри, групирани във вида:

АА ВВ СС ХХХ

където:

АА е числото 32;

ВВ е номерът на страната, в която ще се гласува съгласно взето решение от Централната избирателна комисия по т. 2 във връзка с чл. 12 от ИК;

СС се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията за гласуване извън страната в съответната държава и съответното място, определено с решението на ЦИК по т. 2 във връзка с чл. 12 от ИК.

2. Централната избирателна комисия не по-късно от 23 октомври 2021 г. (21 дни преди изборния ден) определя държавите и местата, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната.

3. Централната избирателна комисия формира и утвърждава номерата на секциите за гласуване извън страната.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения