Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 638-ПВР/МИ
София, 4 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

Постъпила е молба с вх. № МИ-15-130 от 01.08.2014 г. от Владимир Боянов Върбанов за освобождаването му като член на ОИК - Варна, по лични причини.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5  във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Варна, област Варна, Владимир Боянов Върбанов - ЕГН ..., и анулира издеденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения