Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 637-НС
София, 4 август 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-06-14 от 24.07.2014 г. на ЦИК от областния управител на област Варна във връзка с възникнала повреда в пожароизвестителната инсталация в помещенията в сградата на областната администрация, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 12 май 2013 г. избори за народни представители. С оглед осигуряване безопасното съхранение на посочените изборни книжа и материали, както и безопасността на служителите от областната администрация, е заявено искане за отваряне на запечатаните помещения за подмяна на елементите от пожароизвестителната инсталация.

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г., на ЦИК достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т.18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

            Разрешава достъп до запечатаните помещения в областна администрация - Варна, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за подмяна на елементите от пожароизвестителната инсталация, намиращи се в тези помещения.

            Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение №2511-НС от 30 април 2013 г.

            Решението да се изпрати на областния управител на област с административен център гр. Варна.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения