Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 637-НС
София, 4 август 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-06-14 от 24.07.2014 г. на ЦИК от областния управител на област Варна във връзка с възникнала повреда в пожароизвестителната инсталация в помещенията в сградата на областната администрация, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 12 май 2013 г. избори за народни представители. С оглед осигуряване безопасното съхранение на посочените изборни книжа и материали, както и безопасността на служителите от областната администрация, е заявено искане за отваряне на запечатаните помещения за подмяна на елементите от пожароизвестителната инсталация.

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г., на ЦИК достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т.18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

            Разрешава достъп до запечатаните помещения в областна администрация - Варна, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за подмяна на елементите от пожароизвестителната инсталация, намиращи се в тези помещения.

            Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение №2511-НС от 30 април 2013 г.

            Решението да се изпрати на областния управител на област с административен център гр. Варна.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения