Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 636-МИ
София, 20 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Челопеч, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-215/2/19.08.2019 г., е постъпило предложение за състав на Общинската избирателна комисия от кмета на община Челопеч, Софийска област.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 ИК и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК, включително протокол за проведени консултации на 15.08.2019 г.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Челопеч. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Челопеч, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: София Любомирова Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванина Пламенова Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомира Ганчева Калчева
СЕКРЕТАР: Нели Тодорова Събева
ЧЛЕНОВЕ: Венета Димитрова Иванова
  Ивалина Иванова Фотева
  Елена Крумова Лукова-Питекова
  Цветина Илиева Торолова
  Нели Божинова Петрова
  Златан Павлов Златанов
  Пека Кръстева Генчева

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения