Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 634-МИ
София, 28 септември 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград

 

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-271 от 27.09.2021 г. е постъпила преписка от ОИК – Разград, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 212-МИ от 27.09.2021 г. на ОИК – Разград, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА и подадена оставка, са прекратени предсрочно пълномощията на Сали Хюсниев Салиев като кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград; писмо от Общински съвет – Разград, адресирано до Общинска избирателна комисия – Разград; заявление от Сали Хюсниев Салиев – кмет на община Ясеновец, и справка от официалната страница на ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението по постоянен адрес на кметство Ясеновец към 15.09.2021 г. – 3480, поради което в кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Разград, област Разград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения