Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 629-ЕП
София, 9 юли 2014 г.

ОТНОСНО: нарушение на забраната по чл. 177 и чл. 179 от ИК, извършено във вестник „Стандарт“, бр. 7648, стр. 6 от 22.05.2014 г.

На 23.05.2014 г. с вх. № ЕП-18-180/23.05.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Сдружение „ГИСДИ" в лицето на Михаил Стоянов Мирчев като председател на същото за нарушение на чл. 177 от Изборния кодекс. В сигнала се посочва, че в бр. 7648 от 22.05.2014 г. на в. „Стандарт", стр. 6, е публикуван материал със следния опис: заглавие: „Бареков ще се грижи за Джулия"; подзаглавие: „Росен Петров дари 10 000 лв. на тежко болен полицай"; автор: анонимен материал; жанр: репортаж; съдържание: предизборна активност на ББЦ в текст и снимка. Според автора на сигнала описаният материал е в нарушение на чл. 177 от Изборния кодекс, забраняващ публикуване и излъчване на анонимни материали, свързани с предизборната кампания, тъй като материалът не бил подписан, т.е. е анонимен. Същият не бил обозначен като платен материал съгласно чл. 179 от ИК, вменяващ задължение на доставчиците на медийни услуги да указват по съответен начин платените предизборни материали. В сигнала е посочено също, че материал с подобно заглавие, подзаглавие, жанр, съдържание, съставен от текст и снимка, е публикуван в още три вестника, където същият бил обозначен като платен предизборен материал. Имайки предвид горното, не ставало ясно дали материалът във в. „Стандарт" е бил публикуван срещу заплащане от страна на възложителя - ПП „България без цензура", без да е указан като платен съгласно изискванията на закона. Приложен е и снимков материал от съответните вестници, както и извадка от интернет страницата на в. „Стандарт" за обявените договори във връзка с предизборната кампания по смисъла на чл. 180 от ИК - приложение № 2 към Решение № 156-ЕП от 14.04.2014 г. на ЦИК.

Във връзка с предоставените й правомощия от Изборния кодекс и с оглед всестранното и пълно изясняване на фактите Централната избирателна комисия с писмо с изх. № ЕП-20-509/24.05.2014 г. изиска от главния редактор на в. „Стандарт" да й бъде предоставена информация относно вида на материала, неговия автор, кой го е предоставил за публикуване и дали същият е платен, както и дали попада в обхвата на договора за медийни услуги, обявен на интернет страницата на вестника. До 09.07.2014 г. в ЦИК не е получен отговор от в. „Стандарт" с исканата информация.

От представената със сигнала снимка на стр. 6 от в. „Стандарт", бр. 7648 от 22.05.2014 г., е видно, че на същата има публикуван материал със заглавие „Бареков ще се грижи за Джулия" и подзаглавие „Росен Петров дари 10 000 лв. на тежко болен полицай". Към материала има и публикувана снимка. От прегледа на материала се установява, че никъде не е отбелязан авторът на публикацията, нито дали същата е платена. Материалът не е оформен съгласно разпоредбата на чл. 177 от ИК, вменяващ задължението на доставчиците на медийни услуги при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания да ги отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства, както и да указват по подходящ начин, че материалът е платен. С оглед вида и съдържанието на материала, публикуван във в. „Стандарт", е налице нарушение на разпоредбите на чл. 177 и чл. 179 от ИК.

Предвид горното  и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 177, 179 и 495 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И :

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 177 и 179 от Изборния кодекс от лицето Славка Бозукова, главен редактор на вестник „Стандарт"

Възлага на председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на административно нарушение, установено с настоящото решение, на физическото лице Славка Бозукова, главен редактор на в. „Стандарт".

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София-град, ведно с административната преписка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения