Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 628-ПВР/МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Търговище, област Търговище, назначена с Решение № 429-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-499/31.08.2011 г. от упълномощения представител на ПП „Движение за права и свободи" Хамди Мехмедов Илиязов чрез председателя на ОИК в община Търговище Гергана Цонева да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Търговище, област Търговище, като на мястото на члена на ОИК Айнур Ариф Мехмед, ЕГН ..., от квотата на ПП "Движение за права и свободи" да бъде назначен Юксел Хасанов Хасанов, ЕГН .... Предложението е придружено от заявление от Айнур Ариф Мехмед за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от уверение за завършено висше образование на Юксел Хасанов Хасанов (получено с писмо № ОИК-113/10.08.2011 г.).
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Търговище, област Търговище, Айнур Ариф Мехмед, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Търговище, област Търговище, Юксел Хасанов Хасанов, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения