Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 626-ПВР/МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 434-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 434-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. за назначаване състава на ОИК в община Русе, област Русе, както следва: бащиното име на члена на ОИК Мирослава Иеремиева Маркова е изписано грешно „Йеремиева" вместо „ИЕРЕМИЕВА"; бащиното име на члена на ОИК Александър Велков Ганчев е изписано грешно „Великов" вместо „ВЕЛКОВ".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 434-ПВР/МИ от 18 август 2011 г., като бащиното име на члена на комисията Мирослава Иеремиева Маркова да се чете „ИЕРЕМИЕВА" вместо „Йеремиева".
Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 434-ПВР/МИ от 18 август 2011 г., като бащиното име на члена на комисията Александър Велков Ганчев да се чете „ВЕЛКОВ" вместо „Великов".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения