Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 625-МИ
София, 31 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” срещу решения № 41, 42 и 43 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ивайловград, област Хасково

Постъпила е жалба с вх. № 532 от 29.08.2011 г. на ЦИК от Карлос Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решения № 41, 42 и 43 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Ивайловград, област Хасково, с които е регистрирана местна коалиция с наименование „ЗА ИВАЙЛОВГРАД" за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община Ивайловград и за кметове на кметства в община Ивайловград.
Жалбоподателят твърди, че с решения № 41, 42 и 43 от 27.08.2011 г. ОИК в община Ивайловград, област Хасково, е регистрирала ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", като част от местна коалиция „ЗА ИВАЙЛОВГРАД", при което партията е изписана със съкратеното наименование „ВМРО - НИЕ".
С жалбата се иска отмяна на решения 41, 42 и 43 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ивайловград като незаконосъобразни и противоречащи на закона или отмяна на решенията в частта, в която е регистрирана за изписване в бюлетината „ВМРО - НИЕ", или да се даде указание на Общинската избирателна комисия да изпише пълното наименование на партията, а именно „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО".
Видно от приложеното към преписката копие от решение № 41 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ивайловград, прието и обявено на 27.08.2011 г., комисията е регистрирала местна коалиция „ЗА ИВАЙЛОВГРАД" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. В бюлетината местната коалиция да бъде изписана с наименование „ЗА ИВАЙЛОВГРАД" (ЗНС, СДС, ДСБ, ПП ОЗ, БСДП, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО").
Видно от приложеното към преписката копие от решение № 42 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ивайловград, прието и обявено на 27.08.2011 г., комисията е регистрирала местна коалиция „ЗА ИВАЙЛОВГРАД" за участие в изборите за кмет на община Ивайловград на 23 октомври 2011 г. В бюлетината местната коалиция да бъде изписана с наименование „ЗА ИВАЙЛОВГРАД" (ЗНС, СДС, ДСБ, ПП ОЗ, БСДП, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО").
Видно от приложеното към преписката копие от решение № 43 от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ивайловград, прието и обявено на 27.08.2011 г., комисията е регистрирала местна коалиция „ЗА ИВАЙЛОВГРАД" за участие в изборите за кметове на кметства в община Ивайловград на 23 октомври 2011 г. В бюлетината местната коалиция да бъде изписана с наименование „ЗА ИВАЙЛОВГРАД" (ЗНС, СДС, ДСБ, ПП ОЗ, БСДП, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО").
Жалбата е допустима за разглеждане, тъй като е подадена от надлежно упълномощено лице в срока по чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс - решението е обявено на 27.08.2011 г., а жалбата е подадена на 29.08.2011 г., но разгледана по същество е неоснователна.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решения № 41, 42 и 43 от 27 август 2011 г. на ОИК в община Ивайловград, област Хасково.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения